ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Budownictwo energooszczędne i pasywne nie jest już modnym trendem w krajach rozwiniętych, nie jest też kwestią dalekiej przyszłości. Wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych w budownictwie, staje się wręcz koniecznością, również dzięki wymaganiom zawartym w unijnych przepisach.
Zgodnie z założeniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. – do dnia 31 grudnia 2020r., wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii
– po 31 grudnia 2018r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Leszczyński Klaster Budowlany ma świadomość jak istotne jest oszczędzanie energii w budynkach. Podejmuje działania na rzecz rozwoju nowoczesnego budownictwa, nieustannie poszerza wiedzę w tym zakresie. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu, zrzeszone w klastrze firmy mogą zaproponować rozwiązania przeznaczone dla klientów patrzących w przyszłość.
Poniżej prezentujemy doradców od energooszczędnych rozwiązań!

Rozwiązania budowlane jakie gwarantują, aby budynek był energooszczędny:

USYTUOWANIE BUDYNKU
(nasłonecznienie, kierunek wiatru, rzeźba terenu, naturalna osłona zielenią itp.)

FORMA BUDYNKU
(zwarta, lokalizacja i wielkość okien zależna od stron świata, buforowanie strefy ciepła od pn itp.),

KONSTRUKCJA/PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE ściany, dach lub stropodach balkon
(ograniczanie i eliminacja większości mostków termicznych, odpowiednia izolacja termiczna),

OKNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE, BRAMY (wysoka szczelność i izolacyjność termiczna),

WENTYLACJA
(automatycznie regulowana z odzyskiem ciepła),

SYSTEMY OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ WODĘ (nowoczesne o wysokiej sprawności)

STOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
(gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe itp. )

Budynek energooszczędny to dobry projekt i dobra realizacja budowy

Projekty budynków energooszczędnych:

Wykonawstwo budynków energooszczędnych:

Narzędzia służące do weryfikacji spełnienia wymagań budynku energooszczędnego zgodnie z normami – próba szczelności oraz badanie termowizyjne przegród zewnętrznych:

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!