Nowy projekt klastra – Termomapa Leszna

Leszczyński Klaster Budowlany wspólnie z Miastem Leszno w sezonie zimowym 2016/2017 realizować będzie projekt Termomapa Leszna. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu badań termowizyjnych budynków należących do właścicieli prywatnych oraz należących do zasobów Miasta Leszna (budynki oświatowe, własne UM, spółek przynależnych etc.). 

 

Celem projektu jest stworzenie rankingu, które z nich w pierwszej kolejności powinny być poddane termomodernizacji. Wszystko dla efektywnego wykorzystania energii i oszczędności kosztów w budżecie miasta i kieszeniach mieszkańców miasta.

 

Ponieważ:

 • Każdy remont budynków, w tym termomodernizacja wymaga spełnienia obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Obowiązują one zarówno przy każdym działaniu w nowopowstającym, jak i istniejącym już obiekcie tj. przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania (Rozporzadzenie/Dz.U.2015.1422.).
 • Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepłaprecyzyjna, kompleksowa ocena izolacji termicznej budynków,
 • Badania należy przeprowadzić w okresie grzewczym, kiedy temperatura zewnętrzna wynosi min. 0 stopni Celsjusza.
 • Promocja projektu będzie miała miejsce już podczas konferencji klastra w zakresie termowizji i termomodernizacji,

zapraszamy mieszkańców do skorzystania z naszej oferty.

 

Szacunkowy koszt 149,00 zł/domek jednorodzinny, przy czym koszt rynkowy takiego badania dla domu jednorodzinnego do 200 m2 – ok 450,00 zł netto. Badanie będzie zawierało zdjęcia IR na nośniku oraz krótki opis stwierdzonych wad.

Jednakże proponujemy inne rozwiązanie:

W ramach promocji:

- 10 pierwszych zgłoszeń zostanie wykonanych bezpłatnie

- 10 kolejnych w cenie 49,00 zł brutto

- Następne zgłoszenia 149,00 zł brutto

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ:

Formularz zgłoszenia i założenia badania standard-ogloszenie

Formularz – raport z badania termowizyjnego badanie-kamera-termowizyjna-3

 

 

JAKIE KORZYŚCI?

 • Oszczędności w zakresie kosztów utrzymania budynków,
 • promocja dla Miasta Leszna, wspierającego innowacje, dbającego o środowisko i racjonalnie gospodarującego środkami publicznymi,
 • promocja działań energooszczędnych i zachowań proekologicznych (wg zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”),
 • wzrost świadomości wśród mieszkańców, dzięki działaniom edukacyjnym w tym zakresie,
 • realizacja planu niskoemisyjnej gospodarki zawarty w dokumencie PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI PLANU MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIASTA LESZNA, Załącznik do Uchwały Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 marca 2016 roku,
 • znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania dla termomodernizacji,
 • niskie koszty eksploatacji budynków,
 • obniżenie stężenia pyłów w śródmieściu w okresie grzewczym,
 • ograniczenie strat energii,
 • wyższe standardy energooszczędności,
 • możliwość pozyskania funduszy z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

W przypadku pytań czy sugestii pozostajemy do dyspozycji Pana Prezydenta. Szczegółowych informacji udzieli Dagmara kostrzewa z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. (e-mail: klaster@lkb.leszno.pl; tel. 506 233 502).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!