ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH W LESZNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH W LESZNIE
64-100 Leszno, ul. 1 Maja 1
tel. 65 529 94 30
sekretariat@zsrb.leszno.pl
www.zsrb.leszno.pl
Osoba kontaktowa: Franciszek Kaczmarek

Prowadzimy kształcenie na poziomie:

  • technikum dla młodzieży (w zawodzie: technik budownictwa, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik ogrodnictwa),
  • zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży (w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz,  stolarz, rolnik, ogrodnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn i  rolniczych),
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa  się w zakładach pracy, a także w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie,  Pracowni  Ćwiczeń  Budowlanych oraz Pracowni Gastronomicznej i Obsługi Konsumenta.

Do dyspozycji uczniów oddajemy klasopracownie przedmiotowe i laboratoria, nowoczesne pracownie kształcenia praktycznego dla zawodów budowlanych, rolniczych, architektury krajobrazu i ogrodnictwa oraz gastronomicznych, pracownie komputerowe itp.

Przy ZSR-B Leszno funkcjonuje Szkoła Nauki Jazdy oferująca szkolenia dla kandydatów na kierowców kat. B i T.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!