TERMOMODERNIZACJA – PRZEMYŚLANE DZIAŁANIE CZY CHAOS? CZYLI JAK MĄDRZE REALIZOWAĆ PRACE TERMOMODERNIZACYJNE?

Celem spotkania jest uzyskanie wiedzy jak mądrze realizować prace termomodernizacyjne budynków, jaki powinien być  plan działania, jakie dokumenty warto przygotować itp.

Wysokie i wciąż rosnące ceny energii stanowią coraz większą część wydatków związanych z eksploatacją mieszkań, domów i obiektów. Wszyscy staramy się ograniczać koszty ogrzewania pomieszczeń, jednak nie za cenę pogorszenia komfortu cieplnego. Niestety, często dopiero widząc wysokie rachunki za ogrzewanie, zastanawiamy się nad przyczynami.

Dlatego planując remont budynków należy spełnić obowiązujące warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. Przepisy te obowiązują zarówno przy każdym działaniu w nowopowstającym, jak i istniejącym już obiekcie tj. przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania (Rozporzadzenie/Dz.U.2015.1422.).

Jeśli zrobimy to mądrze, wówczas będziemy się cieszyć z następujących korzyści:

1)      niskie koszty eksploatacji budynków,

2)      ograniczenie strat energii,

3)      wyższe standardy energooszczędności,

4)     wzrost świadomości wśród mieszkańców, dzięki działaniom edukacyjnym w tym zakresie,

5)     wspieranie innowacji,

6)     dbałość o środowisko

7)      możliwość pozyskania funduszy z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Prelekcje podczas konferencji wygłoszą przedstawiciele klastra oraz zaproszeni przez klaster specjaliści w tej dziedzinie. Grupę słuchaczy będą stanowić inwestorzy, zarządcy obiektów, administratorzy obiektów, właściciele nieruchomości, zrzeszenia właścicieli prywatnych nieruchomość,  spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy i zakłady gospodarki komunalnej oraz osoby prywatne.

Zgłoszenie udziału

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: klaster@lkb.leszno.pl, (formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej) lub pod nr tel. 506 233 502. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października br. włącznie.

pobierz: ormularz-zgloszeniowy-konf-19-10-2016

Udział w konferencji bezpłatny.

W programie konferencji:

9.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości
10.05 Wprowadzenie – Paweł Jędraś, lider Leszczyński ego Klastra Budowlanego
10.10 Głęboka termomodernizacja – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Dom Pasywny
10.30 Skala strat energii, drogi ucieczki ciepła i obowiązujące przepisy –  Alina Samolewska, Architekci  Kaźmierczak, Samolewska sc.
10.40 Audyt i termowizja  – Dariusz Jazdończyk, Domator
10.50 Projekt techniczny z charakterystyką energetyczną – Paweł Jędraś, Agencja Budowlana Kaldo
10.55 Termomodernizacja budynków miejskich – materiały drewnopochodne – Marcin Paczyński, Steico
11.15 Nowoczesny system ocieplania elewacji w aspekcie trwałości i oszczędności energii cieplnej – Andrzej Wanat , Regionalny Dyrektor Techniczny Sto, Sto
11.35 Przerwa kawowa
12.00 Ocieplenie dachów i piany Pur –  Dariusz Jazdończyk, Domator
12.20 Okna – istotny element działań termomodernizacyjnych – Awilux
12.40 Wentylacja i ogrzewanie – Anna Werno, Prezes Zarządu, Techog Sp. z o. o.
13.00 Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów – Tomasz Makowski,  Bank Gospodarstwa Krajowego
13.20 Skąd wziąć pieniądze? – inne możliwości wsparcia – Alicja Szczepińska, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o.
13.30 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!